R407 gazı, bir hidroflorokarbon (HFC) soğutucu gaz karışımıdır. Bu gaz karışımı, genellikle orta ve yüksek sıcaklıkta çalışan ticari ve endüstriyel soğutma sistemlerinde kullanılır. R407 gazı, R32, R125 ve R134a gibi bileşenlerin belirli oranlarda karıştırılmasıyla elde edilir.

R407 gazı, çevresel etkilerini azaltmak için üretilen R22 gazının yerine geçmek üzere tasarlanmıştır. R22, ozon tabakasına zarar veren ve yüksek küresel ısınma potansiyeline (GWP) sahip bir gazdır. R407 gazı ise düşük GWP değeriyle daha çevre dostu bir seçenek olarak kabul edilir.

R407 gazı, klima sistemleri, endüstriyel soğutma uygulamaları, süpermarket dolapları ve dondurucular gibi birçok farklı soğutma ve iklimlendirme ekipmanında kullanılabilir. Sistem tasarımı ve bakımı sırasında, R407 gazının özel gereksinimleri ve güvenlik önlemleri göz önünde bulundurulmalıdır. Bu tür çalışmalar, yetkili bir HVAC profesyoneli tarafından gerçekleştirilmelidir.

 1. Klima ve Isıtma Sistemleri: R407 gazı, ticari ve endüstriyel klima sistemlerinde ve ısıtma sistemlerinde kullanılır. Bu sistemler, ofis binaları, oteller, alışveriş merkezleri, hastaneler gibi geniş alanları iklimlendirmek için kullanılır.
 2. Süpermarket Dolapları ve Dondurucular: R407 gazı, süpermarketlerde kullanılan soğutma ve dondurma sistemlerinde yaygın olarak kullanılır. Gıdaların uygun sıcaklıkta saklanması ve sergilenmesi için bu tür ekipmanlar kullanılır.
 3. Endüstriyel Soğutma Uygulamaları: R407 gazı, endüstriyel soğutma uygulamalarında da tercih edilen bir seçenektir. Örneğin, gıda işleme tesislerinde, soğuk depolarda, kimya tesislerinde ve enerji santrallerinde kullanılabilir.
 4. Hava Soğutmalı Chiller Sistemleri: R407 gazı, hava soğutmalı chiller sistemlerinde yaygın olarak kullanılır. Bu sistemler, büyük binaların ve tesislerin soğutma ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılır.
 5. Endüstriyel İklimlendirme Sistemleri: R407 gazı, endüstriyel tesislerdeki büyük iklimlendirme sistemlerinde kullanılır. Örneğin, fabrikalar, depolar, veri merkezleri gibi yerlerde sıcaklığın kontrol edilmesi ve ortamın uygun koşullarda tutulması için kullanılır.

R407 gazı, genellikle R22 gazının yerine geçmek üzere tasarlanmış bir soğutucu gazdır. Ancak, R407 gazıyla çalışan sistemlerin tasarımı, bakımı ve onarımı, yetkili bir HVAC profesyoneli tarafından gerçekleştirilmelidir.

 1. Bileşim: R407 gazı, R32, R125 ve R134a gibi bileşenlerin belirli oranlarda karıştırılmasıyla elde edilen bir gaz karışımıdır.
 2. Küresel Isınma Potansiyeli (GWP): R407 gazının GWP değeri, R22 gazına kıyasla daha düşüktür. Daha düşük GWP değeri, çevresel etkilerini azaltmaya yardımcı olur.
 3. Çevresel Etkiler: R407 gazı, R22 gazının yerine geçmek üzere geliştirilmiş bir gazdır. R22 gazı, ozon tabakasına zarar veren ve yüksek GWP değerine sahip bir gazdır. R407 gazı ise daha çevre dostu bir seçenek olarak kabul edilir.
 4. Termal Performans: R407 gazı, orta ve yüksek sıcaklıklarda iyi bir termal performansa sahiptir. Bu özelliği, çeşitli soğutma ve iklimlendirme uygulamalarında etkili bir şekilde kullanılmasını sağlar.
 5. Uyum: R407 gazı, genellikle R22 gazının yerine geçmek üzere tasarlanmıştır. Bu nedenle, mevcut sistemlere ve ekipmanlara uyumlu olması önemli bir avantaj sağlar.
 6. Çalışma Basıncı: R407 gazının çalışma basıncı, genellikle R22 gazına benzerdir. Bu da mevcut sistemlerin kolayca uyum sağlamasını sağlar.

R407 gazının özellikleri, çevresel etkileri azaltma ve enerji verimliliğini artırma gibi önemli avantajlar sunar. Ancak, R407 gazıyla çalışan sistemlerin tasarımı, bakımı ve onarımı, uygun eğitimli bir HVAC profesyoneli tarafından gerçekleştirilmelidir.

Avantajları:

 1. Düşük Küresel Isınma Potansiyeli (GWP): R407 gazının GWP değeri, çevre dostu bir seçenek olarak kabul edilmesini sağlar. R22 gazına kıyasla daha düşük GWP değeri, sera etkisine olan katkısını azaltır.
 2. Çevresel Etkilerin Azaltılması: R407 gazı, ozon tabakasına zarar vermeyen ve çevresel etkileri düşük olan bir soğutucu gazdır. Bu özelliği, çevresel sürdürülebilirlik hedeflerine uyum sağlamaya yardımcı olur.
 3. Uyum: R407 gazı, genellikle R22 gazının yerine geçmek üzere tasarlanmıştır. Bu nedenle, mevcut sistemlere ve ekipmanlara uyum sağlama avantajı sunar. R22 gazının kullanıldığı sistemlerin R407 gazıyla kolayca dönüştürülmesi mümkündür.
 4. Termal Performans: R407 gazı, orta ve yüksek sıcaklıklarda etkili bir termal performansa sahiptir. Bu özelliği, çeşitli soğutma uygulamalarında verimli çalışmayı destekler.

Dezavantajları:

 1. Yüksek Sistem Basıncı: R407 gazı, R22 gazına kıyasla genellikle daha yüksek bir çalışma basıncına sahiptir. Bu durum, sistem tasarımı ve malzemelerin seçimi konusunda dikkat gerektirir.
 2. Yüksek Maliyet: R407 gazı, bazı diğer soğutucu gazlara göre daha yüksek maliyetli olabilir. Bu, sistemlerin ve ekipmanların R407 gazına geçişinin maliyetini etkileyebilir.
 3. Bakım ve Servis Gereksinimleri: R407 gazıyla çalışan sistemlerin düzenli bakım ve servis gereksinimlerine dikkat edilmesi önemlidir. Sızıntı kontrolü ve gaz yeniden dolumu gibi işlemler düzenli olarak gerçekleştirilmelidir.
 4. Yanıcılık: R407 gazı yanıcı değildir, ancak güvenlik önlemlerine ve prosedürlere uyulması gerekmektedir. Yanıcı olmayan özellikleri hala riskleri ve güvenlik gereksinimlerini içerir.

Bu avantajlar ve dezavantajlar, R407 gazının değerlendirilirken dikkate alınması gereken faktörleri göstermektedir. Uygun sistem tasarımı, bakım ve kullanım, R407 gazıyla çalışan sistemlerin etkin bir şekilde ve güvenli bir şekilde işlemesini sağlamak için önemlidir.

R407 gazı, diğer soğutucu gazlardan bazı farklılıklara sahiptir. İşte R407 gazının diğer soğutucu gazlardan farkları:

 1. Kimyasal Bileşimi: R407 gazı, R32, R125 ve R134a gibi bileşenlerin belirli oranlarda karıştırılmasıyla oluşur. Diğer soğutucu gazlar ise farklı kimyasal bileşimlere sahiptir.
 2. Küresel Isınma Potansiyeli (GWP): R407 gazının GWP değeri, diğer soğutucu gazlarla karşılaştırıldığında farklılık gösterebilir. Örneğin, R407 gazının GWP değeri, R22 gazından daha düşüktür.
 3. Uyumluluk: R407 gazı, genellikle R22 gazının yerine geçmek üzere tasarlanmıştır. Bu nedenle, R22 gazının kullanıldığı sistemlere ve ekipmanlara uyum sağlama avantajı sunar. Diğer soğutucu gazların bu tür bir uyumluluğu olmayabilir.
 4. Performans Özellikleri: R407 gazının performans özellikleri, diğer soğutucu gazlarla karşılaştırıldığında farklılık gösterebilir. Termal verimlilik, soğutma kapasitesi, basınç aralığı gibi faktörlerde değişiklikler olabilir.
 5. Yanıcılık: R407 gazı, yanıcı olmayan bir gazdır. Ancak, diğer bazı soğutucu gazlar yanıcı özelliklere sahip olabilir. Yanıcılık, güvenlik önlemleri ve ekipman tasarımı açısından önemli bir farklılık olabilir.
 6. Fiyat ve Kullanılabilirlik: R407 gazının fiyatı ve kullanılabilirliği, diğer soğutucu gazlardan farklılık gösterebilir. Bu, pazar koşullarına, bölgesel faktörlere ve mevcut tedarik durumuna bağlı olarak değişebilir.

Bu farklar, R407 gazını diğer soğutucu gazlardan ayıran önemli özelliklerdir. Her soğutma sistemi ve uygulama için en uygun soğutucu gazın seçimi, tasarım gereksinimleri, çevresel etkiler, performans beklentileri ve güvenlik faktörleri gibi çeşitli faktörler dikkate alınarak yapılmalıdır.

 1. Küresel Isınma Potansiyeli (GWP): R407 gazının GWP değeri, çevre dostu bir seçenek olarak kabul edilir. GWP, bir gazın atmosferdeki sera etkisine olan katkısını ölçen bir değerdir. R407 gazının GWP değeri, R22 gazına kıyasla daha düşüktür.
 2. Ozon Tabakasına Zarar Vermeme: R407 gazı, ozon tabakasına zarar vermeyen bir soğutucu gazdır. Ozon tabakasına zarar veren kloroflorokarbon (CFC) veya hidroflorokarbon (HCFC) gazlarının kullanımı yerine R407 gazı tercih edilir.
 3. Çevre Dostu Alternatif: R407 gazı, özellikle R22 gazının yerine geçmek üzere geliştirilmiş bir alternatiftir. R22 gazının çevresel etkilerini azaltarak, çevre dostu bir soğutucu gaz seçeneği sunar.
 4. Enerji Verimliliği: R407 gazı, enerji verimli bir seçenek olarak bilinir. Bu gazın kullanıldığı sistemler, daha düşük enerji tüketimi sağlayarak enerji tasarrufu elde edebilir.
 5. Uluslararası Düzenlemelere Uyum: R407 gazı, uluslararası çevresel düzenlemelere uyumlu bir şekilde üretilmiş ve kullanılan bir gazdır. Örneğin, Montreal Protokolü ve Kyoto Protokolü gibi uluslararası anlaşmalara uygunluğu vurgulanır.

Sürdürülebilirlik açısından, R407 gazının düşük GWP değeri, ozon tabakasına zarar vermemesi ve enerji verimliliği gibi özellikleri, çevresel etkilerin azaltılması ve kaynakların verimli kullanımı açısından önemlidir. Bununla birlikte, R407 gazının da özel bakım ve kullanım gereksinimleri olduğunu ve yetkin HVAC profesyonelleri tarafından yönetilmesi gerektiğini unutmamak önemlidir.

 1. Yetkinlik ve Lisanslı Teknisyenler: R407 gazıyla çalışan sistemlerin kurulumu, bakımı ve onarımı, yetkin ve lisanslı HVAC teknisyenleri tarafından yapılmalıdır. Bu, doğru kullanımın sağlanması ve güvenlik risklerinin en aza indirilmesi açısından önemlidir.
 2. Güvenlik Önlemleri: R407 gazı, yanıcı olmayan bir gazdır. Ancak, yanıcılık potansiyeline sahip olan gaz bileşenlerini içerebilir. Bu nedenle, gazla çalışırken uygun güvenlik önlemleri alınmalıdır. Açık alevlerden, kıvılcımlardan ve yüksek ısıdan uzak durulmalıdır.
 3. Sızıntı Kontrolü: R407 gazıyla çalışan sistemlerde düzenli sızıntı kontrolleri yapılmalıdır. Sızıntılar, sistem verimliliğini düşürebilir ve çevresel etkilere neden olabilir. Herhangi bir sızıntı tespit edildiğinde, hemen bir HVAC teknisyeninden yardım alınmalı ve sızıntının onarılması sağlanmalıdır.
 4. Bakım ve Temizlik: R407 gazıyla çalışan sistemlerin düzenli bakım ve temizlik işlemlerine tabi tutulması önemlidir. Bu, sistemin verimli çalışmasını sağlar ve arızaların önlenmesine yardımcı olur. Bakım ve temizlik işlemleri, üretici talimatlarına uygun olarak gerçekleştirilmelidir.
 5. Eğitim ve Bilinçlendirme: R407 gazıyla çalışan sistemlerin kullanıcıları ve bakım sorumluları, gazın özellikleri, güvenlik önlemleri ve bakım gereksinimleri konusunda eğitimli olmalıdır. Bu, doğru kullanımın sağlanması ve güvenlik risklerinin azaltılması için önemlidir.
 6. Gazın Atık Yönetimi: R407 gazının atık yönetimi, yerel çevre düzenlemelerine uygun olarak gerçekleştirilmelidir. Gazın atılması yerine, geri dönüşüm veya uygun imha yöntemleri tercih edilmelidir. Yetkisiz kişilerin gazı atması veya geri dönüşüm prosedürlerine uymaması çevresel etkilere neden olabilir.

Bu bilgiler ve uyarılar, R407 gazıyla çalışan sistemlerin güvenli ve etkin bir şekilde kullanılmasını sağlamak için önemlidir. Herhangi bir sorun veya endişe durumunda, bir HVAC teknisyenine başvurmanız önemlidir.

 1. Klima Sistemleri: R407 gazı, ticari ve endüstriyel klima sistemlerinde kullanılır. Büyük binalar, ofisler, oteller, alışveriş merkezleri gibi alanlarda kullanılan klima sistemleri R407 gazını tercih edebilir.
 2. Isı Pompaları: R407 gazı, ısı pompalarında sıcaklık transferi için kullanılır. Evlerde ve ticari yapıların ısıtma ve soğutma ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılan ısı pompalarında R407 gazı tercih edilen bir seçenektir.
 3. Süpermarket Dolapları ve Dondurucular: R407 gazı, süpermarketlerde kullanılan soğutma ve dondurma ekipmanlarında yaygın olarak kullanılır. Gıdaların düşük sıcaklıkta saklanması ve sergilenmesi için bu tür ekipmanlar R407 gazını kullanabilir.
 4. Endüstriyel Soğutma Sistemleri: R407 gazı, endüstriyel soğutma uygulamalarında kullanılan sistemlerde kullanılır. Gıda işleme tesisleri, kimya tesisleri, enerji santralleri ve diğer endüstriyel alanlarda R407 gazı kullanılan soğutma sistemleri mevcuttur.
 5. Chiller Sistemleri: R407 gazı, chiller sistemlerinde de kullanılan bir gazdır. Büyük binaların iklimlendirme ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılan hava soğutmalı chiller sistemlerinde R407 gazı tercih edilebilir.
 6. Endüstriyel İklimlendirme Ekipmanları: Fabrikalar, depolar, veri merkezleri ve diğer endüstriyel tesislerde kullanılan büyük ölçekli iklimlendirme ekipmanlarında R407 gazı kullanılabilir.

Bu sadece R407 gazıyla çalışan bazı cihazlar ve ekipmanların örnekleridir. R407 gazının kullanıldığı diğer soğutma ve iklimlendirme sistemleri de mevcuttur ve kullanım alanları çeşitlilik gösterebilir.

R407 gazıyla çalışan sistemlerin bakımı ve onarımı, işin uzmanı olan HVAC profesyonelleri tarafından gerçekleştirilmelidir. İşte R407 gazıyla çalışan sistemlerin bakımı ve onarımı hakkında genel bilgiler:

 1. Periyodik Bakım: R407 gazıyla çalışan sistemlerin düzenli periyodik bakıma ihtiyacı vardır. Bakım planı, üretici talimatlarına ve yerel yönetmeliklere uygun olarak hazırlanmalıdır. Bu bakım işlemleri, sistemin düzgün çalışmasını sağlamak, verimliliği artırmak ve arızaların önlenmesini hedefler.
 2. Sızıntı Kontrolü: R407 gazıyla çalışan sistemlerde sızıntı kontrolleri düzenli olarak yapılmalıdır. Sızıntılar, gaz kaybına ve sistem verimliliğinin düşmesine neden olabilir. HVAC profesyonelleri, sızıntı kontrolü yapmak ve varsa sızıntıları onarmak için özel ekipmanlar ve teknikler kullanır.
 3. Filtre Temizliği ve Değişimi: R407 gazıyla çalışan sistemlerin hava filtreleri düzenli olarak temizlenmeli veya değiştirilmelidir. Kirlenmiş filtreler, hava akışını engelleyebilir ve sistem performansını etkileyebilir.
 4. Kompresör Kontrolü: R407 gazıyla çalışan sistemlerin kompresörleri, düzenli olarak kontrol edilmelidir. Kompresörün çalışma durumu, yağ seviyesi ve gerekirse yağ değişimi gibi işlemler yapılmalıdır.
 5. Elektriksel Kontroller: R407 gazıyla çalışan sistemlerin elektriksel bileşenleri, düzenli olarak kontrol edilmelidir. Kablo bağlantıları, elektrik akımı, sensörler ve diğer elektriksel bileşenler gözden geçirilmelidir.
 6. Gaz Yeniden Dolumu: R407 gazı, sistemdeki gaz miktarı düşükse, gaz yeniden dolumu yapılması gerekebilir. Bu işlem, HVAC profesyonelleri tarafından yapılmalı ve gazın doğru miktarlarda doldurulması sağlanmalıdır.
 7. Arıza Tespiti ve Onarım: R407 gazıyla çalışan sistemlerde oluşan arızalar, uzman HVAC teknisyenleri tarafından tespit edilmeli ve onarılmalıdır. Arıza tespiti, sistemdeki bileşenlerin kontrol edilmesini, testlerin yapılmasını ve sorunun giderilmesini içerir.

Soru 1: R407 gazı nedir?
Cevap 1: R407 gazı, R32, R125 ve R134a gibi bileşenlerin karışımıyla elde edilen bir HFC soğutucu gaz karışımıdır.

Soru 2: R407 gazının kullanım alanları nelerdir?
Cevap 2: R407 gazı, klima sistemleri, ısı pompaları, süpermarket dolapları, endüstriyel soğutma uygulamaları ve chiller sistemleri gibi çeşitli soğutma ve iklimlendirme ekipmanlarında kullanılır.

Soru 3: R407 gazının çevresel etkileri nedir?
Cevap 3: R407 gazının ozon tabakasına zarar verme potansiyeli düşüktür ve küresel ısınma potansiyeli (GWP) değeri R22 gazına göre daha düşüktür.

Soru 4: R407 gazının avantajları nelerdir?
Cevap 4: R407 gazının avantajları arasında düşük GWP değeri, çevre dostu olması, uyumluluk, enerji verimliliği ve kullanım çeşitliliği sayılabilir.

Soru 5: R407 gazıyla çalışan cihazlar nelerdir?
Cevap 5: R407 gazıyla çalışan cihazlar arasında klima sistemleri, ısı pompaları, süpermarket dolapları, endüstriyel soğutma sistemleri ve chiller sistemleri bulunur.

Soru 6: R407 gazının bakımı nasıl yapılır?
Cevap 6: R407 gazıyla çalışan sistemlerin periyodik bakımı, sızıntı kontrolleri, filtre temizliği ve değişimi, kompresör kontrolü, elektriksel kontroller ve gaz yeniden dolumunu içerir.

Soru 7: R407 gazının güvenlik önlemleri nelerdir?
Cevap 7: R407 gazıyla çalışan sistemlerde güvenlik önlemleri, gazın yanıcılığına karşı dikkatli olunması, yanıcı kaynaklardan uzak durulması ve yetkinlik gerektiren işlemlerin uzmanlar tarafından yapılmasıdır.

Soru 8: R407 gazıyla çalışan sistemlerde sızıntı kontrolü neden önemlidir?
Cevap 8: Sızıntı kontrolü, gaz kaybını önler, sistem verimliliğini artırır ve çevresel etkileri azaltır. Düzenli sızıntı kontrolleri, HVAC profesyonelleri tarafından yapılmalıdır.

Soru 9: R407 gazıyla çalışan sistemlerde enerji verimliliği nasıl sağlanır?
Cevap 9: R407 gazıyla çalışan sistemlerde enerji verimliliği, düzenli bakımın yanı sıra yüksek verimli ekipmanların kullanılması, izolasyonun iyileştirilmesi, hava akışının optimize edilmesi ve enerji tasarruflu kontrol sistemlerinin kullanılması gibi faktörlere dikkat edilerek sağlanabilir.

Soru 10: R407 gazının geri dönüşümü ve atık yönetimi nasıl yapılır?
Cevap 10: R407 gazının geri dönüşümü ve atık yönetimi, yerel yönetmeliklere uygun olarak gerçekleştirilmelidir. R407 gazıyla doldurulmuş silindirler, yetkili atık yönetimi şirketleri aracılığıyla geri dönüşüm ve imha süreçlerine tabi tutulmalıdır. Gazın atılması yerine, geri dönüşüm veya uygun atık yönetimi prosedürleri tercih edilmelidir. Atık yönetimi konusunda yerel mevzuatlara ve yetkililere danışılması önemlidir.

Üretim Yeri Çin
Dolum Yeri İzmir – Türkiye
Marka İCE
Üretici İCE Soğutma
ASHRAE No 407C
Yağ Tipi POE
Güvenlik Grubu A1
Yerine Geçtiği Akışkan 22,502
GWP 1774
Ambalaj Türü Tekrar Doldurulabilir Silindir
Minimum Sipariş Miktarı 1 Adet
Paletteki Ürün Miktarı 60 Adet

0/5 (0 Reviews)
Sohbeti Başlat
1
Sizi Dinliyoruz
Merhaba. Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?