R404A, genellikle ticari soğutma sistemlerinde kullanılan bir hidroflorokarbon (HFC) soğutucu gazdır. Bununla birlikte, bu gazın atmosfere salınması, sera gazı emisyonlarına ve dolayısıyla küresel ısınmaya katkıda bulunabilir.

R404A’nın özellikleri şunlardır:

 • Renksiz ve neredeyse kokusuzdur.
 • Düşük toksisiteye ve alev almayan bir yapıya sahiptir.
 • Yakıt olarak kullanılamaz.
 • Atmosfer basıncında sıvı ve gaz halinde bulunabilir.

Ancak, R404A’nın kullanımı, HFC’lerin küresel ısınmaya olan potansiyel etkisi nedeniyle bazı bölgelerde yasaklanmıştır veya kısıtlamalar uygulanmıştır. Bu nedenle, birçok sektör R404A gibi HFC’lerin yerine düşük küresel ısınma potansiyeli (GWP) olan alternatifler aramaktadır.

R404A gazı, özellikle soğutma ve iklimlendirme sektöründe çeşitli uygulamalarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Spesifik kullanım alanları şunlardır:

 1. Ticari soğutma: R404A, süpermarketlerdeki soğuk hava depoları ve dondurucu birimlerinde sıklıkla kullanılır. Bu gaz, bu tür sistemlerde genellikle -45°C ile +15°C arasındaki evaporasyon sıcaklıklarında çalışabilir.
 2. Endüstriyel soğutma: Büyük ölçekte soğutma gerektiren endüstriler, özellikle yiyecek ve içecek sektöründe, R404A’yı sıklıkla kullanır.
 3. Taşımacılık: R404A, özellikle soğuk hava ile taşınan ürünler için soğutulmuş taşımacılıkta kullanılır. Kamyonlar, treylerler ve konteynerler bu tür soğutma sistemlerini içerebilir.
 4. Klima sistemleri: Bazı durumlarda, R404A’nın kullanıldığı klima sistemleri de bulunabilir.

Ancak, R404A’nın yüksek Küresel Isınma Potansiyeli (GWP) nedeniyle, birçok ülke ve bölge, bu tür hidroflorokarbonların (HFC’ler) kullanımını kademeli olarak azaltmayı hedeflemektedir. Bu, alternatif soğutucuların araştırılmasını ve geliştirilmesini teşvik etmiştir. Bu nedenle, R404A’nın kullanımı gelecekte azalabilir veya belirli uygulamalarda tamamen yasaklanabilir.

 1. Kimyasal Yapı: R404A, hidroflorokarbon (HFC) türünde bir gazdır. Bu, içerisinde hidrojen, flor ve karbon atomları bulunduğu anlamına gelir. R404A, R125, R143a ve R134a’nın bir karışımıdır.
 2. Renk ve Koku: R404A genellikle renksiz ve neredeyse kokusuzdur.
 3. Alevlenme ve Patlama: R404A, alev almayan bir yapıya sahip olup, hava veya oksijenle karıştığında patlamaz.
 4. Toksiklik: Bu gaz düşük toksisiteye sahiptir ancak yüksek konsantrasyonlarda solunması solunum zorluğuna yol açabilir.
 5. Fiziksel Durum: R404A, atmosfer basıncı altında sıvı ve gaz halinde bulunabilir.
 6. Çevresel Etki: R404A, oldukça yüksek bir küresel ısınma potansiyeline (GWP) sahip olduğu için, atmosfere salınması durumunda ciddi çevresel etkilere neden olabilir.
 7. Çalışma Sıcaklığı: R404A genellikle -45°C ile +15°C arasındaki evaporasyon sıcaklıklarında çalışabilir.
 8. Kullanım Alanları: R404A, genellikle ticari ve endüstriyel soğutma, soğutulmuş taşımacılık ve bazen klima sistemlerinde kullanılır.
 9. Regülasyonlar: Birçok ülke ve bölge, R404A’nın yüksek GWP’si nedeniyle bu gazın kullanımını kısıtlamış veya yasaklamıştır. Bu nedenle, birçok sektör bu tür HFC’lerin yerine düşük GWP’li alternatifler aramaktadır.

Avantajları:

 1. Geniş Sıcaklık Aralığı: R404A, geniş bir sıcaklık aralığında (-45°C ile +15°C arasında) etkili bir şekilde çalışabilir. Bu özelliği, geniş bir uygulama yelpazesinde kullanılmasını sağlar.
 2. Alev Almaz: R404A, alev almaz ve patlamaz. Bu, kullanımının güvenli olmasını sağlar.
 3. Düşük Toksisite: R404A, düşük toksisiteye sahip bir gazdır. Ancak, çok yüksek konsantrasyonlarda solunması solunum zorluğuna yol açabilir.

Dezavantajları:

 1. Yüksek Küresel Isınma Potansiyeli (GWP): R404A’nın yüksek GWP’si, atmosfere salındığında önemli bir sera gazı etkisi yaratır. Bu, küresel ısınmayı hızlandırabilir.
 2. Ozon Tabakasına Zararlı: R404A, ozon tabakasına zarar verme potansiyeli taşıyan bir HFC’dir.
 3. Kullanım Kısıtlamaları ve Yasaklar: R404A’nın yüksek GWP’si ve ozon tabakasına olan etkisi nedeniyle, birçok ülke ve bölge bu gazın kullanımını kısıtlamış veya yasaklamıştır. Bu, gazın kullanım alanlarını sınırlar ve alternatiflerin geliştirilmesini gerektirir.
 4. Enerji Verimliliği: R404A, diğer modern soğutucu gazlara kıyasla genellikle daha düşük enerji verimliliğine sahiptir.

Bu avantajlar ve dezavantajlar, R404A’nın belirli bir uygulamada kullanılmasını değerlendirirken dikkate alınmalıdır. İklim değişikliği ve ozon tabakasının korunması hedefleri, düşük GWP’li alternatif soğutucu gazların geliştirilmesini ve kullanılmasını teşvik etmektedir.

 1. R134a: R134a genellikle otomobil klima sistemlerinde ve bazı ev aletlerinde kullanılır. R134a’nın küresel ısınma potansiyeli (GWP), R404A’nınkinin yaklaşık yarısıdır. Ancak, R134a genellikle R404A’dan daha düşük soğutma kapasitesine ve enerji verimliliğine sahiptir.
 2. R410A: R410A, genellikle ev ve ticari klima sistemlerinde kullanılır. R410A, R404A’ya kıyasla daha yüksek bir soğutma kapasitesine ve enerji verimliliğine sahip olabilir, ancak GWP’si hala yüksektir.
 3. R290 (Propan): R290, hidrokarbon bazlı bir soğutucudur ve bu nedenle çok düşük bir GWP’ye sahiptir. Ancak, R290 alev alabilir ve patlayabilir, bu da kullanımını daha sıkı güvenlik önlemleri gerektiren durumlarla sınırlar.
 4. R600a (İzobutan): R600a da hidrokarbon bazlı bir soğutucudur ve düşük GWP’ye sahiptir. Ancak, R290 gibi, R600a alev alabilir ve patlayabilir.
 5. CO2 (R744): CO2, doğal bir soğutucu gazdır ve düşük bir GWP’ye sahiptir. Ancak, CO2, yüksek basınç altında çalışır, bu da sistem tasarımı ve bakımı için özel gereksinimler oluşturur.

Yukarıdaki gazların her biri, belirli uygulamalar ve koşullar için daha uygun olabilir. Ancak, R404A’nın yüksek GWP’si nedeniyle, birçok ülke ve bölge bu gazın kullanımını kısıtlamış veya yasaklamıştır. Bu, düşük GWP’li soğutucu gazların geliştirilmesini ve kullanılmasını teşvik etmiştir.

 1. Küresel Isınma Potansiyeli (GWP): R404A’nın en belirgin çevresel etkisi, yüksek Küresel Isınma Potansiyeli (GWP) olmasıdır. GWP, bir gazın atmosferde ne kadar ısının tutulmasına neden olduğunu ölçer. R404A’nın GWP’si oldukça yüksektir (yaklaşık 3900), bu da atmosfere salındığında ciddi bir sera gazı etkisi yaratır ve küresel ısınmayı hızlandırabilir.
 2. Ozon Tabakasına Etkisi: R404A, ozon tabakasına doğrudan zarar verme potansiyeli taşımayan bir hidroflorokarbon (HFC) türüdür. Bu, kloroflorokarbonlar (CFC’ler) ve hidrokloroflorokarbonlar (HCFC’ler) gibi daha eski soğutucu gazlara kıyasla bir avantajdır. Ancak, yüksek GWP’si nedeniyle, R404A’nın kullanımı hala ciddi çevresel endişelere neden olmaktadır.
 3. Sürdürülebilirlik: R404A’nın yüksek GWP’si ve küresel ısınmaya olan etkisi, bu gazın sürdürülebilirliği konusunda ciddi sorunlar oluşturur. Birçok ülke ve bölge, bu tür hidroflorokarbonların (HFC’ler) kullanımını azaltmayı hedeflemekte ve bu, düşük GWP’li alternatif soğutucu gazların geliştirilmesini ve kullanılmasını teşvik etmektedir.

Sonuç olarak, R404A’nın çevresel etkileri ve sürdürülebilirliği, bu gazın kullanımını değerlendirirken dikkate alınmalıdır. İdeal olarak, düşük GWP’li ve yüksek enerji verimliliği olan bir soğutucu gaz, hem çevresel hem de ekonomik anlamda daha sürdürülebilir bir seçenek olabilir.

 1. Kullanım Kısıtlamaları: R404A’nın yüksek Küresel Isınma Potansiyeli (GWP) nedeniyle, birçok ülke ve bölge bu gazın kullanımını kısıtlamış veya yasaklamıştır. Bu nedenle, R404A’yı kullanmayı planlıyorsanız, yerel ve ulusal düzenlemeleri kontrol etmeniz önemlidir.
 2. Güvenlik Bilgileri: R404A, alev almaz ve patlamaz. Ancak, çok yüksek konsantrasyonlarda solunması solunum zorluğuna yol açabilir. R404A’yı kullanırken uygun havalandırmanın sağlandığından ve gaz sızıntısının olası etkilerini azaltmak için uygun güvenlik önlemlerinin alındığından emin olun.
 3. Sızıntı ve Atık Yönetimi: R404A’nın atmosfere salınması, önemli bir sera gazı etkisi yaratabilir. Bu nedenle, R404A’yı içeren sistemlerin düzenli olarak kontrol edilmesi ve herhangi bir sızıntının hızla onarılması önemlidir. Ayrıca, R404A’yı içeren ekipmanın atılması veya geri dönüştürülmesi sırasında da uygun prosedürlerin izlenmesi gereklidir.
 4. Alternatifler: R404A’nın yüksek GWP’si ve kullanım kısıtlamaları nedeniyle, düşük GWP’li alternatif soğutucu gazların geliştirilmesi ve kullanılması teşvik edilmektedir. Bu alternatifler arasında, doğal soğutucu gazlar (örneğin, amonyak, CO2) ve yeni HFO (hidrofloroolefin) soğutucu gazlar bulunabilir.

Bu bilgiler ve uyarılar, R404A’yı güvenli ve etkili bir şekilde kullanmanızı sağlamak için önemlidir. Her zaman, R404A’yı kullanmadan önce uygun eğitim ve bilgiye sahip olduğunuzdan ve yerel ve ulusal düzenlemelere uyduğunuzdan emin olun.

 1. Ticari Soğutma Sistemleri: R404A, genellikle büyük ölçekli soğutma sistemlerinde kullanılır. Bu, süpermarketlerdeki soğutucular ve dondurucular, depolama tesislerindeki soğuk hava odaları ve yiyecek ve içecek endüstrisindeki diğer büyük ölçekli soğutma uygulamalarını içerir.
 2. Endüstriyel Soğutma Sistemleri: R404A, genellikle endüstriyel ölçekte soğutma için kullanılır. Bu, kimyasal ve petrokimya tesislerinde, gıda işleme tesislerinde ve diğer endüstriyel tesislerde soğutma ihtiyaçlarını içerir.
 3. Soğutulmuş Taşımacılık: R404A, soğutulmuş kamyonlarda ve konteynerlerde genellikle kullanılır. Bu, soğutulmuş yiyecek ve içeceklerin taşınmasında kullanılır.
 4. Bazı Klima Sistemleri: R404A, bazı klima sistemlerinde de kullanılır, özellikle büyük ölçekli veya endüstriyel uygulamalarda.

Bu cihazlar ve ekipmanlar, R404A gazının geniş sıcaklık aralığından ve güvenli kullanım özelliklerinden faydalanır. Ancak, R404A’nın yüksek Küresel Isınma Potansiyeli (GWP) ve birçok bölgedeki kullanım kısıtlamaları nedeniyle, birçok uygulama R404A’ya düşük GWP’li alternatifler bulmayı hedeflemektedir.

R404A gazını içeren bir soğutma sisteminin bakımı ve onarımı, genellikle bir HVAC (Isıtma, Havalandırma ve Klima) teknisyeni veya diğer uygun eğitimli bir profesyonel tarafından yapılır. İşte bazı genel bakım ve onarım adımları:

 1. Periyodik Kontrol: R404A gazı içeren bir soğutma sistemi, düzenli aralıklarla kontrol edilmeli ve gaz sızıntısı veya diğer problemler için kontrol edilmelidir. Bu genellikle, soğutma sisteminin basınçlarının ve sıcaklıklarının ölçülmesi ve sistem bileşenlerinin (örneğin, kompresör, evaporatör, kondenser) görsel bir incelemesi ile yapılır.
 2. Sızıntı Onarımı: Herhangi bir gaz sızıntısı tespit edilirse, sızıntı hemen onarılmalıdır. Bu genellikle, sızıntının olduğu bileşenin tamiri veya değiştirilmesi ile yapılır. Sızıntının onarılmasının ardından, sistem R404A ile yeniden doldurulur ve performans kontrolü yapılır.
 3. Gaz Yeniden Dolumu: R404A gazı, sistem basıncının düşmesi durumunda veya sızıntı onarımının ardından yeniden doldurulabilir. Bu işlem, uygun eğitimli bir profesyonel tarafından yapılmalıdır ve gazın doğru miktarda ve doğru basınçta doldurulmasını içerir.
 4. Atık Yönetimi: R404A gazının atılması veya geri dönüştürülmesi, çevreye zarar vermemesi için özel prosedürler gerektirir. Bu genellikle, gazın bir HVAC profesyoneli tarafından toplanması ve uygun bir atık yönetimi veya geri dönüşüm tesisi tarafından işlenmesini içerir.
 5. Sistem Değerlendirmesi: Düzenli bakımın bir parçası olarak, sistem genellikle genel performans, enerji verimliliği ve güvenlik standartlarına uygunluk açısından değerlendirilir. Bu, sistem bileşenlerinin durumunu kontrol etmeyi ve gerektiğinde bileşenleri tamir etmeyi veya değiştirmeyi içerir.
 6. Güvenlik Önlemleri: R404A gazı ile çalışırken, güvenlik önlemlerinin alınması önemlidir. Bu, gazın yüksek konsantrasyonlarda solunmasını önlemek için uygun havalandırmanın sağlanması ve gazın yanlışlıkla atmosfere salınmasını önlemek için uygun ekipman ve prosedürlerin kullanılmasını içerir.

Son olarak, R404A gazı kullanılırken, yerel ve ulusal düzenlemelere uyulması önemlidir. Bu, gazın kullanımı, taşınması, depolanması ve atılması ile ilgili tüm düzenlemeleri içerir. Özellikle, R404A’nın yüksek Küresel Isınma Potansiyeli (GWP) ve birçok bölgedeki kullanım kısıtlamaları nedeniyle, bu gazı kullanırken veya işlerken çevresel etkilerini dikkate almak önemlidir.

 1. Soru: R404A gazı nedir?
  Cevap: R404A, hidroflorokarbon (HFC) tabanlı bir soğutucu gazdır. Genellikle ticari ve endüstriyel soğutma uygulamalarında kullanılır. Alev almaz ve patlamaz özelliklere sahiptir, ancak yüksek Küresel Isınma Potansiyeli (GWP) ile çevresel bir endişe oluşturur.
 2. Soru: R404A gazının kullanım alanları nelerdir?
  Cevap: R404A gazı genellikle ticari ve endüstriyel soğutma sistemlerinde, soğutulmuş taşımacılıkta ve bazı büyük ölçekli klima sistemlerinde kullanılır.
 3. Soru: R404A gazının özellikleri nelerdir?
  Cevap: R404A gazı, geniş bir çalışma sıcaklık aralığına sahip, alev almaz ve patlamaz bir soğutucu gazdır. Ancak, yüksek Küresel Isınma Potansiyeli (GWP) ile çevresel bir endişe oluşturur.
 4. Soru: R404A gazının avantajları ve dezavantajları nelerdir?
  Cevap: R404A’nın avantajları arasında geniş bir çalışma sıcaklık aralığı ve alev almayan ve patlamayan özellikler bulunur. Dezavantajları arasında ise yüksek Küresel Isınma Potansiyeli (GWP) ve giderek artan kullanım kısıtlamaları bulunur.
 5. Soru: R404A gazı diğer soğutucu gazlardan nasıl farklıdır?
  Cevap: R404A, diğer soğutucu gazlardan genellikle çalışma sıcaklık aralığı ve çevresel etkileri (yüksek GWP) nedeniyle farklıdır. Ayrıca, ozon tabakasına zarar verme potansiyeli olmayan bir HFC’dir.
 6. Soru: R404A gazının çevresel etkileri nelerdir?
  Cevap: R404A’nın en belirgin çevresel etkisi, yüksek Küresel Isınma Potansiyeli (GWP) olmasıdır. Bu, atmosfere salındığında ciddi bir sera gazı etkisi yaratır ve küresel ısınmayı hızlandırabilir.
 7. Soru: R404A gazı ile çalışan cihazlar ve ekipmanlar nelerdir?
  Cevap: R404A gazı genellikle ticari ve endüstriyel soğutma sistemlerinde, soğutulmuş taşımacılıkta ve bazı büyük ölçekli klima sistemlerinde kullanılır.
 8. Soru: R404A gazının bakımı ve onarımı nasıl yapılır?
  Cevap: R404A gazının bakımı ve onarımı genellikle bir HVAC profesyoneli tarafından yapılır ve periyodik kontrol, sızıntı onarımı, gaz yeniden dolumu, atık yönetimi ve sistem değerlendirmesi gibi adımları içerir.
 9. Soru: R404A gazının çevresel sürdürülebilirliği nedir?
  Cevap: R404A gazının çevresel sürdürülebilirliği düşüktür çünkü yüksek Küresel Isınma Potansiyeli (GWP) vardır ve bu da önemli bir sera gazı etkisi yaratır. Bu nedenle, birçok uygulama düşük GWP’li alternatiflere geçmeye çalışmaktadır.
 10. Soru: R404A gazı ile ilgili önemli bilgiler ve uyarılar nelerdir?
  Cevap: R404A gazıyla çalışırken, gazın yüksek konsantrasyonlarda solunmaması için uygun havalandırma sağlanmalı ve gazın yanlışlıkla atmosfere salınmasını önlemek için uygun ekipman ve prosedürler kullanılmalıdır. Ayrıca, R404A’nın atılması veya geri dönüştürülmesi, çevreye zarar vermemesi için özel prosedürler gerektirir. R404A’nın yüksek GWP’si nedeniyle, yerel ve ulusal düzenlemelere uyulması önemlidir.

Üretim Yeri Çin
Dolum Yeri İzmir – Türkiye
Marka İCE
Üretici İCE Soğutma
ASHRAE No 404A
Yağ Tipi POE
Güvenlik Grubu A1
Yerine Geçtiği Akışkan 22,502
GWP 3922
Ambalaj Türü Tekrar Doldurulabilir Silindir
Minimum Sipariş Miktarı 1 Adet
Paletteki Ürün Miktarı  

0/5 (0 Reviews)
Sohbeti Başlat
1
Sizi Dinliyoruz
Merhaba. Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?